sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Wijzer Onderwijs Autisme VO

In de brugklas maakt Judith samen met haar mentor een stappenplan voor het maken van haar eerste schriftelijke overhoring van het vak Nederlands. De stappen zijn kort, duidelijk en toepasbaar op alle schriftelijke overhoringen voor alle vakken. Zodra zij echter haar eerste schriftelijke overhoring krijgt van het vak wiskunde, raakt ze in paniek. Dat Judith hetzelfde stappenplan voor deze overhoring had kunnen gebruiken, is niet bij haar opgekomen.

Vaak is het moeilijk om leerlingen met autisme te begrijpen. Omdat hun specifieke onderwijsbehoeften en kwaliteiten vragen om een andere aanpak, is het moeilijk om in de les om te gaan met deze leerlingen. Met Wijzer Onderwijs: Autisme VO stemt u lessen goed af op de behoeften van deze leerlingen. Een praktische aanpak staat centraal.

Wijzers
Wijzer Onderwijs: Autisme VO bestaat uit vier katernen (Wijzers) met onder andere achtergrondinformatie en concrete tips en adviezen. De informatie staat overzichtelijk in schema’s en checklisten, die u eenvoudig kunt verspreiden binnen uw schoolteam. De vele praktijkvoorbeelden leveren herkenbare situaties op.

 • Auti-Wijzer
  De Auti-Wijzer geeft achtergrondinformatie over leerlingen met een autisme spectrum stoornis, aan de hand van praktijkvoorbeelden. Er is een apart hoofdstuk over het verloop van de stoornis bij adolescenten. De overzichtelijke samenvattingen kunt u eenvoudig binnen uw team verspreiden.
 • Les-Wijzer
  Deze Wijzer bevat onder andere checklisten met adviezen en tips voor de lesorganisatie. Door duidelijkheid te creëren in ‘ruimte’, ‘tijd’, ‘activiteit’ en ‘interactie’, biedt u een optimale leeromgeving. Denk aan de aankleding van leslokalen, het lesrooster, pauzes, excursies en werkweken, stages en de communicatie met leerlingen.
 • Methodiek-Wijzer
  Met de Methodiek-Wijzer staat u stil bij het individuele handelingsplan, verschillende lesmodellen binnen het voortgezet onderwijs, materialen en werkvormen, toetsen en examens, en de overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs.
 • Organisatie-Wijzer
  Met de Organisatie-Wijzer kunt u de verschillende onderdelen van Wijzer Onderwijs effectief invoeren.

Inmiddels werken ruim vijfhonderd scholen voor voortgezet onderwijs 
met Wijzer Onderwijs: Autisme VO.

 
 • Bestel Wijzer Onderwijs: Autisme VO

  Wilt u deze publicatie aanschaffen?

  Lees meer

Direct contact

Esther van Efferen
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599