sluit

Stuur door

NB: De ingevoerde informatie wordt NIET door ons bewaard voor commerciële doeleinden, maar uitsluitend gebruikt voor het versturen van dit mailtje.

Wijzer Onderwijs - Angst en Depressie

Nina is al weken erg somber. Aan het begin van het schooljaar was ze eigenlijk altijd vrolijk en kletste en lachte veel met haar vriendinnen. Maar tegenwoordig is ze nergens meer enthousiast voor te maken. In de pauze zit ze vaak alleen en àls ze bij haar vriendinnen zit, is ze stil en staart ze voor zich uit. Ze maakt haar huiswerk niet en heeft als reden ‘dat het toch allemaal geen zin heeft, omdat ze niks kan.’

Scholen krijgen regelmatig te maken met leerlingen met angst of een depressie. Meestal is er wel literatuur te vinden over de oorzaken en achtergronden van deze problemen, maar blijkt het lastig om de theorie te vertalen naar de alledaagse praktijk: het lesgeven en de hulp die binnen de school geboden kan worden.

Wijzer Onderwijs - Angst en Depressie maakt die vertaalslag en biedt praktische handreikingen. Hiermee kunt u direct binnen uw school aan de slag!

Wijzers
De map Wijzer Onderwijs: Angst en depressie bestaat uit drie katernen (Wijzers) die informatie en tips geven voor het lesgeven aan leerlingen met angst of een depressie binnen het (speciaal) onderwijs.

 • Wijzer over Angst
  Deze Wijzer beschrijft de theoretische achtergrond over angst en angststoornissen, geïllustreerd met herkenbare voorbeelden. Verder bevat de map praktische aanwijzingen hoe angstgevoelens van leerlingen een plek kunnen krijgen binnen de leerlingenzorg op school, zowel op individueel niveau als op het niveau van de groep en de school. De wijzer is vooral gericht op primair onderwijs.
 • Protocol Aanpak Schoolweigering door Angst
  Hierin wordt nader ingegaan op schoolweigering door angst. In een helder stappenplan met uitgebreide toelichting biedt het protocol handvatten voor het signaleren en aanpakken van schoolweigering door angst. Het protocol is geschikt voor primair en voortgezet onderwijs.
 • Wijzer over Depressie
  Deze Wijzer bespreekt de theoretische achtergrond en signalen op school die op een depressie kunnen wijzen. Daarnaast geeft de Wijzer praktische adviezen om binnen de school met een depressieve stemming van leerlingen om te gaan. Ook wordt er besproken hoe de leerlingenzorg voor deze leerlingen kan worden ingericht. De Wijzer is gericht op zowel primair als voortgezet onderwijs.

 
 • Bestel Wijzer Onderwijs - Angst en Depressie

  Wilt u deze publicatie aanschaffen?

  Lees meer

Direct contact

Esther van Efferen
 • CED-Groep
 • Postbus 8639
 • 3009 AP
 • Rotterdam
 • tel: 010 4071 599